Hãng xe Hải Vân - xe liên tỉnh, xe hợp đồng, xe sân bay

Chính sách bảo mật thông tin

HAIVAN (bao gồm website HAIVAN và ứng dụng di động HAIVAN) là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan đến mua bán vé xe khách trực tuyến, nhằm hỗ trợ tối đa cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đi lại và dịch vụ vận chuyển hành khách qua hệ thống trực tuyến.
Chúng tôi nhận thấy khách hàng sử dụng để mua sắm nhưng không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi, HAIVAN, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi mua sắm tại HAIVAN. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại HAIVAN.
Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc truy cập HAIVAN, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.
Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này bao gồm các nội dung:
 1. Sự chấp thuận
 2. Mục đích thu thập thông tin
 3. Phạm vi thu thập thông tin
 4. Thời gian lưu trữ thông tin
 5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 7. An toàn dữ liệu
 8. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân
 9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng
 10. Thông tin liên hệ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

1. Sự chấp thuận:
Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng HAIVAN bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn có thể dừng việc cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào;
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này và bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục đích thu thập thông tin:
HAIVAN sẽ thu thập những thông tin như tên, email, số điện thoại trên thiết bị di động khi được cài đặt và sử dụng;
Chúng tôi không buộc người tiêu dùng phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng của HAIVAN;

3. Phạm vi thu thập thông tin:
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:
 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân được thực hiện chủ yếu trên HAIVAN bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, phương thức thanh toán;
 • Bạn tương tác với chúng tôi: chúng tôi sử dụng tập tin cookie và công nghệ theo dấu khác để thu thập dữ liệu, tối ưu hóa và sử dụng cho các mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khi bạn tương tác trên HAIVAN;
 • Từ những nguồn hợp pháp khác: chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của HAIVAN.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn.
Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các pháp nhân và trong trường hợp sau:
Những thông tin này (tên, địa chỉ, số điện thoại và email) là công khai khi đăng tin để Người mua có thể liên hệ Người bán.
Các công ty liên kết: Thông tin của bạn có thể được chia sẻ giữa các công ty liên kết của HAIVAN để phục vụ cho thông tin cẩn thiết về dịch vụ đối với các công ty liên kết.
Đối tác kinh doanh: Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với đối tác kinh doanh tin cậy, kể cả các nhà mạng di động. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc nếu đối tác có nhu cầu thì chúng tôi có thể cung cấp cho đối tác tài liệu khuyến mại, quảng cáo và các tài liệu khác.
Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại và email) cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các Hãng xe để họ liên hệ bạn cho việc cung cấp dịch vụ, và các Cổng thanh toán giúp bạn thanh toán. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của bạn trong phạm vi dịch vụ cung cấp.
Các bên khác khi được pháp luật yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi: Có những trường hợp mà chúng tôi phải cung cấp thông tin của bạn cho các bên khác:
 • để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa);
 • để xác minh hoặc thi hành việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi;
 • để bảo vệ quyền và nghĩa vụ, tài sản hoặc sự an toàn của bạn hoặc các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hay khách hàng của chúng tôi.
Các bên khác có liên quan với giao dịch của công ty. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba nếu cơ quan chức năng có yêu cầu.
Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của HAIVAN. Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi nhận được sự chấp thuận của bạn.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
HAIVAN trân trọng mối quan hệ với khách hàng và người dùng. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo cung cấp thông tin có trách nhiệm và hệ thống hoạt động chính xác. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của hành khách và muốn tạo sự thoải mái và thuận tiện khi truy cập Haivan.com của chúng tôi;
Khi bạn truy cập Haivan.com này, một vài thông tin về bạn, như địa chỉ IP, hệ thống và các chương trình sử dụng cùng với thông tin tương tự khác có thể được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi hoặc các máy chủ bên thứ 3 như Google Analytics. Những thông tin như vậy có thể không xác định cụ thể được bạn, tuy nhiên những thông tin này có thể được chúng tôi sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập Haivan.com hoặc cho các mục đích khác mà chúng tôi thấy phù hợp;
Nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ và các thông tin khác cho chúng tôi, thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích thống kê và / hoặc các mục đích khác. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong khi đặt vé với HAIVAN sẽ chỉ được tiết lộ cho các nhà cung cấp / nhà điều hành hãng xe có liên quan đến việc đặt vé của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc bằng bất kỳ cách nào khác tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba;
HAIVAN có thể sử dụng thông tin liên lạc cá nhân của bạn như email, số điện thoại di động để liên hệ, thông báo thông tin về chuyến đi hoặc các khuyến mãi do HAIVAN hoặc các đối tác của chúng tôi cung cấp;
Chúng tôi muốn bạn cảm thấy tự tin về việc sử dụng HAIVAN để lên kế hoạch và mua vé xe, vì vậy chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin chúng tôi thu thập được. Trong khi không có trang web nào có thể đảm bảo hoàn toàn bảo mật, chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì dữ liệu chính xác, và đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật Internet hợp lý;
Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý, nhưng chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tuân theo quy định này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

7. An toàn dữ liệu:
Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:
 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng;
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết;
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn thanh toán.

8. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân:
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào;
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ tại mục 10 nêu bên dưới. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu cho bạn.

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng:
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến địa chỉ liên hệ tại Mục 10 của Chính sách này với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. HAIVAN cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

10. Thông tin liên hệ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
 • HAIVAN – Lô C8 Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Hotline: 19006763 – Email: cskh@haivan.com
Chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.
Tải ứng dụng đặt xe Hải Vân với vô vàn tính năng
Tải ứng dụng đặt xe Hải Vân với vô vàn tính năng
Theo dõi lộ trình & vị trí xe
Không sợ mất vé
Tích điểm đổi vé
& Khuyến mãi liên tục
Khách hàng thân thiết
Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân
Địa chỉ ĐKKD: Số 10.15 Lương Thế Vinh, khu ĐTM phía Đông, P. Hải Tân, Tp. Hải Dương, T. Hải Dương
Địa chỉ Liên hệ: Tầng 5, Toà nhà 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800290724 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 18/04/2008
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 35/GPKDVT do sở GTVT Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/04/2011
Bản quyền Bản quyền © 2020
Chứng nhận
Theo dõi
Ứng dụng HAIVAN